Relaţii bilaterale

Cadru juridic bilateral

 

Cadrul juridic 
Majoritatea acordurilor existente între România şi Sudan au fost încheiate cu mai multe decade în urmă (în anii ‘70).
Acordurile în domeniile economic, comercial şi al investiţiilor 
 • Acord comercial între Guvernul R. S. România şi Guvernul R. D. Sudan, semnat la Khartoum, la data de 01.04.1972.
 • Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul R. S. România şi Guvernul R. D. Sudan, semnat la Khartoum, la data de 01.04.1972. 
 • Acord - Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale între R. S. România şi R. S. Sudan, semnat la Bucureşti, la data de 06.07.1982.
 • Acord între Guvernul R. S. România şi Guvernul R. D. Sudan privind promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor de capital, semnat la Bucureşti, 08.12.1978, care nu intrat niciodată în vigoare.
 • Acordurile în domeniul agricol 
 • Convenţie sanitar - veterinară între Guvernul R. S. România şi Guvernul R. D. Sudan, semnată la Khartoum, la data de 28.08.1974.
 • Convenţie privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor între Guvernul R. S. România şi Guvernul R. D. Sudan, semnată la Khartoum, la data de 27.05.1976, nu a intrat  în vigoare (statul partener nu a finalizat procedurile interne necesare)
Acord în domeniul transport aerian 
 • Acord între Guvernul R. S. România şi Guvernul R. D. Sudan privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor proprii, semnat la Bucureşti, 13.05.1978.
Acorduri în domeniul culturii şi învăţământului 
 • Acord de cooperare culturală între R. S, România şi R. Sudan, semnat la Bucureşti, la data de 25.10.1967.
 • Acord privind recunoaşterea reciprocă şi echivalarea actelor de studii referitoare la absolvirea şcolilor de nivel liceal, a diplomelor de învăţământ superior şi de conferire a titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti, 8.12.1978
Alte acorduri
 • Înţelegere de colaborare între Radioteleviziunea Română şi Radioteleviziunea Sudaneză
 • Acord între Agenţia Română de Presă - ROMPRES şi Agenţia Sudaneză de ştiri – SUNA
NOTĂ
1. La 31 mai 2007, la Bucureşti, s-a semnat Convenţia pentru evitarea dublei impuneri. După ce a fost ratificată de către parlamentele celor două ţări, a intrat în vigoare în noiembrie 2009.
2. Pentru a răspunde legislaţiei europene, s-a hotărât de comun acord încetarea valabilităţii a trei importante documente în domeniul economic: Acord de cooperare economică şi tehnică, Acord comercial şi Acord-Program pentru dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale (iulie 2008).

The European Union Delegation to Sudan issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Sudan

11.05.2014

The European Union Delegation to Sudan noted with concern the reports of aerial bombardments on 1 and 2 May 2014 of the Mother of Mercy medical facility in the …

Festivalul de film european

10.11.2013

​În perioada 21-28 noiembrie 2013, la Khartoum se va desfăşura Festivalul de film european. România va fi reprezentată la acest eveniment de filmul…

1 Decembrie

01.11.2013

Ambasada României în Khartoum primeşte sugestii pentru marcarea Zilei Naţionale. …