Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Acte notariale

Potrivit art. 13, alin. 1 din Legea nr. 36/1995, Ambasada României în R.Sudan îşi desfășoară activitatea notarială pe baza legii române și a înțelegerilor internaționale la care România este parte, precum și potrivit uzanțelor internaționale.

La cerere, se prestează cetăţenilor români aflaţi în aria de jurisdicţie consulară următoarele servicii notariale:

  1. redactarea de înscrisuri în vederea autentificării sau legalizării semnăturii;
  2. autentificarea înscrisurilor, cu excepția transmisiunilor imobiliare încheiate prin acte juridice între vii (se autentifică înscrisurile pentru care legea prevede expres forma autentică);
  3. legalizarea sigiliilor si a semnăturilor;
  4. darea de dată certă înscrisurilor prezentate de parti;
  5. certificarea unor fapte;
  6. legalizarea de copii de pe înscrisuri;
  7. efectuarea și legalizarea traducerilor;
  8. primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți;
  9. eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite.

 

The European Union Delegation to Sudan issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Sudan

11.05.2014

The European Union Delegation to Sudan noted with concern the reports of aerial bombardments on 1 and 2 May 2014 of the Mother of Mercy medical facility in the …

Festivalul de film european

10.11.2013

​În perioada 21-28 noiembrie 2013, la Khartoum se va desfăşura Festivalul de film european. România va fi reprezentată la acest eveniment de filmul…

1 Decembrie

01.11.2013

Ambasada României în Khartoum primeşte sugestii pentru marcarea Zilei Naţionale. …