Eliberare documente de identitate şi călătorie

Titlul de călătorie

Titlul de călătorie este documentul care se eliberează cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă un document de călatorie valabil, pentru că titularul să se poată întoarce în ţară sau pentru a putea întocmi o procură în vederea preschimbării cărţii de identiate.

Pentru obţinerea titlurilor de calatorie este necesară o programare prealabilă prin telefon sau e-mail, iar eliberarea acestuia are loc în aceeaşi zi.

Costul unui titlu de călătorie este echivalentul în lire sudaneze a 50 euro şi are o valabilitate de 30 de zile consecutive în următoarele 6 luni de la data solicitării.


A. Eliberarea titlului de călătorie pentru adulţi

În cazul adulţilor este obligatorie prezentarea paşaportului şi a cărţii de identitate expirate. În cazul în care aceste acte au fost pierdute sau furate este obligatorie prezentarea unui raport al poliţiei sudaneze şi traducerea în engleză la un birou de traduceri din Sudan.

De asemenea, dacă nu mai posedaţi nici un document de identitate românesc este recomandabil să prezentaţi o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului, cartea de alegător, permisul de conducere românesc, livretul militar sau să cunoaşteti codul dumneavoastră numeric personal, cod ce contine 13 cifre şi poate fi găsit atât în certificatul de naştere cât şi în cărţile de identitate şi paşapoarte.
 

B. Eliberarea titlului de călătorie pentru minori

În cazul minorilor este obligatorie prezenţa ambilor părinţi (sau, după caz, a celui care deţine custodia minorului) care trebuie să prezinte, în original, cărţile lor de identitate sau paşapoartele valabile, paşaportul expirat al minorului şi certificatul de naştere al copilului.

Dacă minorul nu are decât un certificat de naştere eliberat de autorităţile sudaneze, documentul trebuie mai întâi înscris în registrele de stare civilă ale ambasadei.

În cazul minorilor incredinţaţi unuia dintre părinţi, trebuie prezentată, în original, sentinţa românească care să conţină menţiunea "definitivă şi irevocabilă".

În cazul in care numele actuale ale părinţilor nu coincid cu cele din certificatul de naştere al minorului, va trebui să prezentaţi şi certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ sau documentul din care reiese respectiva schimbare.

Dacă unul sau ambii părinţi au documentele de identitate româneşti expirate, acestora li se va elibera, de asemenea, un titlu de călătorie.

În cazul pierderii paşaportului anterior al minorului, se va prezenta raportul politiei sudaneze şi traducerea în engleză, efectuată la un birou de traduceri din Sudan.

În cazul în care unul dintre părinţi nu se poate prezenta la consulat, este necesară prezentarea de către celalalt părinte a unei împuterniciri autentificate la un notar public din România sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate.

The European Union Delegation to Sudan issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Sudan

11.05.2014

The European Union Delegation to Sudan noted with concern the reports of aerial bombardments on 1 and 2 May 2014 of the Mother of Mercy medical facility in the …

Festivalul de film european

10.11.2013

​În perioada 21-28 noiembrie 2013, la Khartoum se va desfăşura Festivalul de film european. România va fi reprezentată la acest eveniment de filmul…

1 Decembrie

01.11.2013

Ambasada României în Khartoum primeşte sugestii pentru marcarea Zilei Naţionale. …