Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de căsătorie

Acte necesare pentru înscrierea certificatului de căsătorie

Depunerea unei cereri pentru înscrierea certificatului de căsătorie emis de autorităţile sudaneze, însoţită de:

  1. originalul certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile sudaneze - copia în sudaneză şi traducerea în engleză;
  2. actele de identitate ale soţilor;
  3. certificatele de naştere ale soţilor şi traducerea în engleză a certificatului de naştere al cetăţeanului sudanez.

Actele de la punctul (1) se supralegalizează la Ministerul Afacerilor Externe thailandez.

Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni taxa consulară este echivalentul în baht a 95 euro.

Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine în actele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni taxa consulară este echivalentul în baht a 140 euro.

Taxa de efectuare a traducerii la ambasadă (echivalentul în lire sudaneze a 35 euro/ pagină) nu este inclusă în taxa prevăzută pentru înscriere ceea ce conduce la modificarea în mod corespunzător a taxei totale de înscriere. Certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea se înregistrează separat, dar este inclusă în taxa totală prevăzută pentru înscriere.
În situaţia în care înscrierea se efectuează în 48 de ore, se percep în plus taxele de urgenţă pentru înscriere (echivalentul în lire sudaneze a 15 euro) şi pentru efectuarea traducerii (echivalentul în  lire sudaneze a 15 euro).


Când veţi veni la ambasadă veţi face următoarele:

1. Depunerea unei cereri pentru efectuarea următoarele servicii consulare (descarcă cererea de servicii consulare).

  • Autentificarea sigiliului Ministerului Afacerilor Externe sudanez (serviciu inclus în taxa de înscriere).
  • Traducerea în română a certificatului de căsătorie emis de autorităţile sudaneze după traducerea legalizată în engleză.
  • Înscrierea în registrul ambasadei a certificatului de căsătorie emis de autorităţile sudaneze şi eliberarea unui certificat de căsătorie românesc (descarcă cererea de eliberare a certificatului de căsătorie românsec).

2. Depunerea unei declaraţii (descarcă formularul) prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română (gratuit).

3. Depunerea unei declaraţii (descarcă formularul) prin care solicitantul atestă inexistenţa altei căsătorii (gratuit).

4. Autentificarea unei declaraţii (descarcă formularul) prin care soţii precizează care este numele de familie al fiecăruia după căsătorie (serviciu inclus în taxa de înscriere).

5. Depunerea unei declaraţii (descarcă formularul) prin care soţii precizează legea şi regimul matrimonial alese la căsătorie înaintea autorităţilor sudaneze.

Întocmirea actului se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, în cazul în care a avut una sau mai multe căsătorii încheiate în străinatate şi hotărârea de divorţ a fost pronunţată în străinătate, a solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ pe marginea actului de naştere din ţară. Dovada o poate face prezentând certificatul de naştere eliberat de autorităţile din ţara, cu toate menţiunile înscrise (referitoare la căsătorie sau divorţ).

             

The European Union Delegation to Sudan issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Sudan

11.05.2014

The European Union Delegation to Sudan noted with concern the reports of aerial bombardments on 1 and 2 May 2014 of the Mother of Mercy medical facility in the …

Festivalul de film european

10.11.2013

​În perioada 21-28 noiembrie 2013, la Khartoum se va desfăşura Festivalul de film european. România va fi reprezentată la acest eveniment de filmul…

1 Decembrie

01.11.2013

Ambasada României în Khartoum primeşte sugestii pentru marcarea Zilei Naţionale. …