Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în străinătate

Pe lângă respectarea condiţiilor generale, documentele necesare pentru obţinerea unui paşaport CRDS pentru adulţi sunt următoarele:

  • viza NON-IMM pe termen lung (un an) aplicată în paşaportul actual sau originalul carnetului de muncă însoţit de originalul traducerii în engleză efectuate de un traducător autorizat sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală în original, tradus la un traducator autorizat;
  • certificatul de naştere românesc, în original;
  • certificatul de căsătorie românesc, în original (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);
  • sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (pt. cei divorţaţi);
  • certificatul deces romanesc al soţului/soţiei, in original (pt. cei văduvi);
  • paşaportul vechi, în original, dacă e cazul;
  • buletinele sau cărţile de identitate româneşti, în original (în cazul în care se solicită pentru prima dată acest tip de paşaport);

În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă cu traducerea efectuată la un birou de traduceri din Sudan;

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

The European Union Delegation to Sudan issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Sudan

11.05.2014

The European Union Delegation to Sudan noted with concern the reports of aerial bombardments on 1 and 2 May 2014 of the Mother of Mercy medical facility in the …

Festivalul de film european

10.11.2013

​În perioada 21-28 noiembrie 2013, la Khartoum se va desfăşura Festivalul de film european. România va fi reprezentată la acest eveniment de filmul…

1 Decembrie

01.11.2013

Ambasada României în Khartoum primeşte sugestii pentru marcarea Zilei Naţionale. …