Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de naştere

Acte necesare pentru transcrierea certificatului de naştere

  1. originalul certificatului de naştere eliberat de autorităţile sudaneze - copia în arabă şi traducerea în engleză;
  2. Certificatul de naştere sau adeverinţa de naştere eliberată de spital, cu antetul si ştampila spitalului, data naşterii, greutatea si semnătura medicului (tradusă în engleză dacă e cazul);
  3. Certificat de căsătorie românesc (dacă părinţii sunt căsătoriţi);
  4. Acte de identitate ale părinţilor (paşapoarte) şi cărţi de identitate;
  5. Certificate de naştere al părinţilor (traducere in engleză unde e cazul).

Actele de la punctul (1) se supralegalizează la Ministerul Afacerilor Externe sudanez.

Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni taxa consulară este echivalentul în lire sudaneze a 95 Euro.

Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în actele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni taxa consulară este echivalentul în baht a 140 euro.

Taxa de efectuare a traducerii la ambasadă (echivalentul în  lire sudaneze a 35 euro/ pagină) nu este inclusă în taxa prevăzută pentru înscriere ceea ce conduce la modificarea în mod corespunzător a taxei totale de înscriere. Certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea se înregistrează separat.

În situaţia în care înscrierea se efectuează în 48 de ore, se percep în plus taxele de urgenţă pentru înscriere (echivalentul în lire sudaneze a 15 euro) şi pentru efectuarea traducerii (echivalentul în lire sudaneze a 15 euro).

Când veţi veni la ambasadă veţi face următoarele:

1. Depunerea unei cereri pentru efectuarea următoarelor servicii consulare (descarcă cererea de servicii consulare)

  • Traducerea în română a certificatului de naştere emis de spital;
  • Autentificarea sigiliului Ministerului Afacerilor Externe sudanez (serviciu inclus în taxa de înscriere);
  • Traducerea în română a certificatului de naştere emis de autorităţile sudaneze după traducerea legalizată în engleză si certificarea traducerii;
  • Înscrierea în registrul ambasadei a certificatului de naştere emis de autorităţile sudaneze şi eliberarea unui certificat de naştere românesc (descarcă cererea de înscriere a certificatului străin se taxează conform listei de taxe consulare).

2. Depunerea unei declaraţii prin care se stabileşte domiciliul în România a noului născut (gratuit) – domiciliul părintelui român (descarcă formularul pentru declaraţia de stabilire a domiciliului);

3. Depunerea unei declaraţii prin care ambii soţi atestă numele de familie al noului născut (gratuit - descarcă formularul pentru declaraţia de stabilire a numelui de familie)

4. Depunerea unei declaraţii prin care se atestă că certificatul de naştere sudanez nu a fost înaintat pentru înscriere la o altă misiune diplomatică (gratuit - descarcă formularul pentru declaraţia privind inexistenţa altei transcrieri).

După înregistrarea naşterii, actele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea sunt trimise în România de către ambasadă, în vederea luării în evidenţă în ţară. Pe baza acestei înregistrări se va putea ulterior obţine paşaportul sau un alt act de identitate.

         

The European Union Delegation to Sudan issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Sudan

11.05.2014

The European Union Delegation to Sudan noted with concern the reports of aerial bombardments on 1 and 2 May 2014 of the Mother of Mercy medical facility in the …

Festivalul de film european

10.11.2013

​În perioada 21-28 noiembrie 2013, la Khartoum se va desfăşura Festivalul de film european. România va fi reprezentată la acest eveniment de filmul…

1 Decembrie

01.11.2013

Ambasada României în Khartoum primeşte sugestii pentru marcarea Zilei Naţionale. …