Eliberare documente de identitate şi călătorie

Obţinere documente din România

La cererea persoanelor interesate, se pot procura din România următoarele documente:

  • Duplicate ale certificatelor de stare civilă din România (certificate de naștere, căsătorie, deces)
  • Certificatul de cazier judiciar

Durata obținerii duplicatelor certificatelor de stare civilă este de circa 3 luni, a cazierelor judiciare de circa 4-8 săptămâni, în funcție de răspunsul autorităților competente din România.

Alternativ, solicitanţii pot obţine duplicate după acte de stare civilă sau alte documente, într-un timp mai scurt, prin încheierea unei procuri la ambasadă. Pentru aceasta, trebuie să prezinte pe lângă propriul document de identitate şi copia cărţii de identitate pe care urmează să o mandateze. Cu excepția certificatelor de naștere și ale celor de deces, nu pot fi cerute acte pentru alte persoane. Actele se eliberează numai pe baza unei cereri semnate de titulari. Înmanarea lor se face, de asemenea, numai titularilor sau împuterniciților acestora cu procură autentificată.

The European Union Delegation to Sudan issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Sudan

11.05.2014

The European Union Delegation to Sudan noted with concern the reports of aerial bombardments on 1 and 2 May 2014 of the Mother of Mercy medical facility in the …

Festivalul de film european

10.11.2013

​În perioada 21-28 noiembrie 2013, la Khartoum se va desfăşura Festivalul de film european. România va fi reprezentată la acest eveniment de filmul…

1 Decembrie

01.11.2013

Ambasada României în Khartoum primeşte sugestii pentru marcarea Zilei Naţionale. …