Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Înscrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţi străine

Ambasadele şi consulatele României pot efectua înscrierea certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces) emise de autorităţile statului de resedinţă.

Înscrierea acestor acte este necesară pentru recunoaşterea lor de către autorităţile române, în vederea producerii efectelor juridice.

În cazul certificatelor de căsătorie, titularii actului sau titularul cetăţean român (dacă numai unul dintre soţi este cetăţean român) se pot adresa ambasadei sau consulatului român din ţara în care a fost emis actul, în vederea solicitării înscrierii actului străin în registrele de stare civilă române.

Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de căsătorie străin în original, o copie legalizată, o traducere legalizată a acestuia în limba română, copia actelor de identitate ale soţilor, certificatele de naştere ale soţilor, precum şi de o declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română.

În cazul în care din certificatul de căsătorie străin nu rezultă numele de familie al soţilor după căsătorie, se va depune o declaraţie prin care soţii precizează care este acest nume.

Întocmirea actului se va face numai în conditiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, în cazul în care a avut una sau mai multe căsătorii încheiate în strainatate şi hotărârea de divorţ a fost pronunţată în străinătate, a solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ pe marginea actului de naştere din ţară. Dovada o poate face prezentând certificatul de naştere eliberat de autorităţile din ţara, cu toate menţiunile înscrise (referitoare la căsătorie sau divorţ).

Ambasadele şi consulatele României deţin formularele corespunzătoare cererilor de înscriere a acestor documente. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate gratuit, în vederea completării.

Înscrierea certificatelor de căsătorie sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasadă sau consulat.

The European Union Delegation to Sudan issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Sudan

11.05.2014

The European Union Delegation to Sudan noted with concern the reports of aerial bombardments on 1 and 2 May 2014 of the Mother of Mercy medical facility in the …

Festivalul de film european

10.11.2013

​În perioada 21-28 noiembrie 2013, la Khartoum se va desfăşura Festivalul de film european. România va fi reprezentată la acest eveniment de filmul…

1 Decembrie

01.11.2013

Ambasada României în Khartoum primeşte sugestii pentru marcarea Zilei Naţionale. …