Vize. Informaţii pentru cetăţenii străini

Viza română

Lista statelor pentru ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte simple, este obligatorie viza de intrare în România - Anexa 1

Lista statelor pentru ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte simple, nu este obligatorie viza de intrare în România - Anexa 2

Lista statelor ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte diplomatice, de serviciu, oficiale şi al carnetelor de marinar, sunt scutiţi de la obligativitatea vizei pentru a intra în România - Anexa 3

 

I. Viza română de scurtă şedere

1. Viza de tranzit aeroportuar identificată prin simbolul A
Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista prezentată în (statele bifate cu **)

Condiţii: existenţa vizei statului de destinaţie şi a biletului de avion valabil până la destinaţie; în cazul în care statul de destinaţie este chiar statul de origine sau un alt stat pentru care solicitantul nu are obligaţia deţinerii unei vize de intrare, se va accepta numai biletul de avion valabil până la destinaţie, cu condiţia ca pe traseu să nu existe alte escale sau întreruperi în state pentru care solicitantul are obligaţia deţinerii unei vize de intrare sau de tranzit.

2. Viza de tranzit identificată prin simbolul B

Viza de tranzit este viza care permite unui străin să tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul, două sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile.

Condiţii: existenţa vizei statului de destinaţie şi a biletelor de călătorie valabile până la destinaţie; în cazul în care deplasarea se face cu un autovehicul, se vor prezenta permisul de conducere, documentele de înmatriculare ale autovehiculului şi cartea verde în care sunt înscrise datele de identificare ale titularului, statul de destinaţie şi statele de tranzit

3. Viza de scurtă şedere:

  • pentru turism identificată prin simbolul C/TU - pentru străinii care călătoresc în România pentru motive turistice

  • pentru vizită identificată prin simbolul C/VV - pentru străinii care se deplasează în România în vizită la cetăţeni români sau la străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României

  • pentru afaceri identificată prin simbolul C/A - pentru străinii care călătoresc în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru instruirea personalului local sau pentru verificarea modului de folosire şi funcţionare a bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi pentru străinii care sunt sau urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unor societăţi comerciale din România

  • pentru activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române identificată prin simbolul C/ZA - în condiţiile justificării prezenţei în România

  • pentru activităţi sportive identificată prin simbolul C/SP - pentru străinii care călătoresc în România pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive

  • pentru misiune identificată prin simbolul C/M- străinilor (şi membrilor lor de familie) care se deplasează în România pentru raţiuni ce ţin de funcţiile lor politice, administrative sau de utilitate publică, în cadrul guvernelor şi administraţiilor publice ale ţării de origine sau în cadrul organizaţiilor internaţionale

  • pentru transport identificată prin simbolul C/TR - pentru străinii care călătoresc în România pentru perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane.

 

PROCEDURA INVITAŢIEI PENTRU VIZA DE SCURTĂ ŞEDERE

În cazul în care sunteţi cetăţeni ai următoarelor state terţe, pentru a solicita acordarea vizei de intrare în România trebuie să îndepliniţi procedura invitaţiei.

The European Union Delegation to Sudan issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Sudan

11.05.2014

The European Union Delegation to Sudan noted with concern the reports of aerial bombardments on 1 and 2 May 2014 of the Mother of Mercy medical facility in the …

Festivalul de film european

10.11.2013

​În perioada 21-28 noiembrie 2013, la Khartoum se va desfăşura Festivalul de film european. România va fi reprezentată la acest eveniment de filmul…

1 Decembrie

01.11.2013

Ambasada României în Khartoum primeşte sugestii pentru marcarea Zilei Naţionale. …